Laaja-alaista osaamista & intohimoista sisällöntuotantoa
Ampersand on tullut tunnetuksi verrattoman laaja-alaisesta osaamisestaan. Palveluvalikoima kattaa muun muassa graafisen suunnittelun, valokuvauksen, lehtiartikkelit ja tekstit verkkomediajulkaisuihin, tarinalliset historiateokset, tekstien oikoluku- ja stilisointipalvelun sekä design-tuotannon.
Graafinen suunnittelu
Käsitteenä hyvin laaja-alainen ja moni-ilmeinen graafinen suunnittelu eli kuvallinen viestintä antaa viestille näyttävän ulkoasun. Graafinen suunnittelija auttaa viestin vastaanottajaa ymmärtämään halutun viestin mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti. 
Ampersandin tarjoamaan graafiseen suunnitteluun kuuluvat muiden muassa mainonnan suunnittelu, painotuotteiden suunnittelu, ulkoasujen suunnittelu sähköisiin viestimiin, pakkausten, teippausten ja opasteiden ulkoasujen suunnittelu sekä kuvitukset, logot, liikemerkit ja yritysilmeet.
Erilaiset taittotyöt
Taitto tarkoittaa toimituksellisen aineiston ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mahdollisimman luettavaan muotoon, joka herättää vastaanottajan mielenkiinnon. Taittajan ammattitaitoa hyödynnetään muiden muassa erilaisissa painotuotteissa sekä sähköisissä viestimissä
Graafikoillamme on laaja-alaista tietotaitoa monimuotoisten julkaisujen taittamisesta – esitteistä ja mainoksista lehtiin ja kirjoihin sekä verkkomediajulkaisuihin.
Kuvitus ja kuvatuotanto
Kuvituksen keinoin kirjalliseen teokseen yhdistetään visuaalisia elementtejä, kuten valokuvia, piirroksia, maalauksia ja taidegrafiikkaa. Kuvituksen tarkoituksena on havainnollistaa, selkeyttää, koristaa ja elävöittää tekstiaineistoa. Yksityiskohtaisten kuvien lisäksi voidaan hyödyntää pelkistettyjä opetus- ja havainnekuvia sekä kuvituskuvia. Nykyaikaiseen kuvitukseen lukeutuvat muun muassa valo- ja videokuvaus sekä animaatio
Ampersand tarjoaa asiakkailleen muun muassa huippulaadukasta video- ja valokuvausta, vektorikuvitusta, kuvankäsittelyä, piirustusta ja maalausta.
Sisällöntuotanto
Sisällöntuotannossa vain mielikuvitus on rajana: tuotevalikoima ulottuu yritysilmeistä verkkosivustoihin ja blogeista kirjaprojekteihin. Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan ja välitetään tietyille kohderyhmille hyödyllistä ja kiinnostavaa mediasisältöä eri julkaisukanavia hyödyntäen. Markkinointiviestinnän tavoitteena on sitouttaa nykyisiä asiakkaita, hankkia uusia ja markkinoida tuotteita ja palveluja eri tahoille kannattavasti. Sisältöstrategian avulla luodaan tarkasti kohdennettua, vaikuttavaa ja sisällön tuottajalle tuloksellista verkkonäkyvyyttä
Ampersandin tarjoama sisällöntuotanto on moni-ilmeistä käsittäen esimerkiksi yritysilmeet, verkkosivut ja verkkokaupat, kirjaprojektit, lehtiartikkelit ja tiedotteet sekä julkaisut sosiaalisessa mediassa.
Markkinointipalvelu
Markkinoinnin päämääränä on edistää kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Keinovalikoimaan kuuluvat muiden muassa asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Markkinoinnin tehoa lisätään suunnittelemalla itse tuote tai palvelu houkuttelevaksi ja helposti saatavaksi. Tärkeässä roolissa on myös tuotteesta ja tuotemerkistä ja niiden ominaisuuksista viestiminen potentiaalisille ostajille.
Ampersandin markkinointipalveluun sisältyy muun muassa markkinoinnin suunnittelu ja seuranta sekä digitaalinen ja sosiaalisen median markkinointi.
Kielenhuoltopalvelut
Kielenhuollossa painopisteenä ovat tekstien oikeinkirjoitus, sanasto, kielen muotorakenne sekä sanonnan selkeys, yksiselitteisyys ja johdonmukaisuus. Tekstinhuollossa tekstiä muokataan ja viimeistellään sellaiseksi, että se sopii mahdollisimman hyvin kuhunkin kielenkäyttötilanteeseen ja kunkin kirjoittajan tavoitteisiin.
Ampersandin palvelukokonaisuus sisältää eri kanavissa julkaistavien tekstien kielenhuolto-, oikoluku- ja stilisointipalvelut.

Tai tiedustele omiin tarpeisiisi sopivia palveluita..!
Back to Top