Brändityöpaja.

Brändityöpaja kokoaa ideat yhteen

Brand Sprint on työpajamuotoinen suunnittelutapaaminen, jossa ohjaamme yrityksen avainhenkilöt pohtimaan liiketoimintaa, tavoitteita, asiakkuuksia ja visiota brändinäkökulmasta.

Brand Sprintissä kehitämme brändiä ja sen tavoitemielikuvaa pitkäjänteisellä suunnittelulla. Samalla luomme suuntaviivat tuleville markkinointitoimenpiteille ja määritämme, miltä brändi näyttää ja kuulostaa eri kanavissa ja eri kohderyhmien parissa. Visuaalisen ilmeen tyyli määritellään brändityöpajassa. Näin varmistamme, että asiakas saa, mitä haluaa.

Brändityöpaja on tiukkaa asiaa, mutta se toteutetaan rennolla otteella erilaisten yhdessä ja yksin pohdittavien tehtävien kautta. Mitä useampi henkilö työpajaan osallistuu, sitä kattavamman ja moniäänisemmän käsityksen saamme brändin nykytilasta ja sen kehitystarpeista!

Usein brändityöpaja on ensimmäinen vaihe brändin kehitystyössä. Sen avulla luomme raamit tulevalle projektille ja kirkastamme brändäyksen strategiset tavoitteet myös asiakkaille.

Jos organisaatiossasi on tehty hiljattain brändiuudistus, voidaan työpajassa keskittyä vain tiettyyn brändäyksen osa-alueeseen, kuten asiakkuuksien tunnistamiseen tai yksilöllisten vahvuuksien kehittämiseen. Joskus brändityöpajaa voi edeltää jokin muu tarpeellinen yhdessä tehtävä kehitystyö, kuten nimityöpaja.

Mitä hyötyä on
Ampersandin brändi­työpajasta?

Löydämme yrityksesi yksilölliset vahvuudet.

Osaamme viestiä yksilöllisistä vahvuuksista visuaalisesti näyttävällä ja sisällöllisesti mieleenpainuvalla tavalla.

Tunnistamme nykyiset ja potentiaaliset kohderyhmät.

 

Viestimme brändiin sopivalla tyylillä eri kanavissa.

Luomme brändille ja sen kehittämiselle yhteiset suuntaviivat.

Scroll to Top