Retsin valkoinen logo

RETS – Rikoksettoman
elämän tukisäätiö.

Säätiön nimenvaihdos ja brändiuudistus

Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS teki brändiuudistuksen Ampersandin kanssa vuonna 2023. Säätiö halusi neutraalimman nimen ja sille uuden brändi-ilmeen sekä markkinointimateriaalit. Brändin uudistaminen lähti liikkeelle nimityöpajalla, jossa säätiölle koottiin uusia nimiehdotuksia erilaisten tehtävien avulla. Uudeksi nimeksi valittiin RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö.

Brand Sprint -työpajassa organisaation eri toimijat jakoivat arvokasta tietoa päivittäisestä työstään, asiakaskohtaamisista, sidosryhmäyhteistyöstä ja strategian kehitystyöstä. Näin brändiuudistukselle saatiin tukeva ja jokapäiväiseen toimintaan perustuva kivijalka.

ASIAKAS:

Rikoksettoman elämän
tukisäätiö sr

VUODESTA:

2023

WWW:

TYÖT:

Brändiuudistus
Nimityöpaja
Brändityöpaja
Visuaalinen ilme
Markkinointikuvat
Markkinointimateriaalit
Somepohjat
Brändikirja

Rets fiiliskuva

Ampersandin kanssa työskentely oli alusta asti mukavaa ja helppoa. He ymmärsivät tarpeemme ja lopputulos kuvastaa toimintaamme ja arvojamme – sitä mitä me olemme.”

Tuuli Daavittila
Viestintäpäällikkö, RETS

Logon suunnittelu

RETS-logon kirjaimet koostuvat erimuotoisista ja -värisistä palasista, joista jokaisella on paikkansa ja merkityksensä. Logo symboloi erilaisia persoonallisuuksia ja elämän monimuotoisuutta. Erimuotoiset ja -väriset osat ovat myös tulevaisuuden rakennuspalikoita – elämässäkin tarvitaan värejä ja sävyjä, jotta se olisi täyteläinen ja merkityksellinen.

Logosta tehtiin eri käyttötarkoituksiin versiot pelkkänä kirjainlyhenteenä sekä tarkenteella ja sloganilla. Säätiön nimenvaihdoksen vuoksi kirjainlyhenne RETS on aluksi yleisölle tuntematon, joten tarkenteen käyttö logon yhteydessä auttaa sen tunnistamisessa.

Retsin valkoinen logo
Retsin sininen logo
Retsin sininen logo

Visuaalinen ilme

Säätiön uusi visuaalinen ilme on värikäs, muttei liian levoton. Brändivärit pidettiin samankaltaisina kuin aiemmassa ilmeessä, mutta niiden sävyjä hienosäädettiin. Sinistä pääväriä syvennettiin lähes tumman violetiksi, mikä sai muut tehostevärit erottumaan paremmin.

Typografiassa huomioitiin tekstin luettavuus digitaalisilla alustoilla ja painomateriaaleissa. Pääotsikoihin valittiin päätteellinen ja perinteinen DM Serif Text –fontti, mikä kuvaa säätiön pitkää historiaa ja vankkaa arvopohjaa. Modernimpi Lexend Deca –fontti toimii leipätekstissä ja tekstinostoissa tuoden pyöreyttä ja helpplukuisuutta tekstimassaan.

Retsin brändin värimaailma
Retsin brändin fontit

Kuvamaailma ja graafinen elementti

Ampersand valokuvasi säätiön henkilökuntaa ja asiakkaita brändikuvastoa varten. Säätiön oma kuvapankki toimii eri markkinointimateriaalien kuvituksessa, ja kuvia käytetään myös sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla.

Oikeat ihmiset, omat toimitilat ja erilaiset vuorovaikutustilanteet toivat kuviin uskottavuutta ja lähestyttävyyttä, mikä rohkaisee asiakkaita RETSin palveluiden pariin. Kuvista käytetään niin väriversioita kuin mustavalkoisiakin versioita.

Yksi RETSille luotu graafinen elementti on logon värikkäistä palasista koostuva kokonaisuus. Elementtiä käytetään valokuvien ja väritaustan päällä tuomaan niihin tunnistettavan visuaalisen yksityiskohdan.

Koristeellisen kuvion lisäksi toisena graafisena elementtinä on väriharso, jota käytetään valokuvien päällä. Osittain läpinäkyvä sävykerros muuttaa valokuvat kuvituskuvamaisiksi ja yhdistää erilaiset kuvat visuaalisesti samankaltaisiksi esimerkiksi verkkosivuilla.

Retsin kuvamaailma

Markkinointimateriaalit

Brändikuvaston luomisen jälkeen säätiön koko visuaalinen ilme uudistettiin nykyaikaiseksi ja toimintaa paremmin kuvaavaksi. Tähän sisältyi erilaisten markkinointimateriaalien suunnittelu: asiakirjapohjat, käyntikorttipohjat, esitepohjat, roll-upit, taittotiedostot, sekä somekäyttöön sopivan Canva-paketin luominen.

Esimerkeistä näkee, miten värikkäistä palasista koostuva graafinen elementti toimii yhdistävänä tekijänä niin pienessä koossa (käyntikortit) kuin suurellakin pinnalla (roll-up).

Retsin käyntikortti
Retsin rollup-mainokset
Retsin esitepohja
Retsin julkaisupohjan kansi
Retsin julkaisupohjan aukeama

Asiakirjapohjat ja Powerpoint-esityspohjat

Osana sisäisen ja ulkoisen viestinnän aineistopankkia teimme säätiölle uuden brändi-ilmeen mukaiset asiakirja- ja esityspohjat Wordiin ja Powerpointiin. Esitepohjan lisäksi säätiö voi markkinoida toimintaansa erilaisiin oppaisiin sopivalla julkaisupohjalla ja raportteihin sekä tiedotteisiin sopivalla Word-dokumenttipohjalla. Powerpoint-esityspohja toimii yritysesittelyyn ja eri tapahtumien esitysten luomiseen. Säätiölle suunniteltu Teams-taustakuva lisää ammattimaista uskottavuutta myös digitaalisissa kohtaamisissa.

Retsin powerpoint
Retsin word-dokumenttipohja

Brändikirja

Lopuksi kaikki aineistojen käyttöesimerkit ohjeineen koottiin brändikirjaksi, joka toimii oppaana brändi-ilmeen käytölle ja kehittämiselle. Brändikirjassa määriteltiin myös RETSin arvot, bränditarina, brändipersoona, brändin asemointi sekä viestintätyyli. Brändikirja varmistaa, että brändi viestii ja näkyy yhdenmukaisesti eri viestintäkanavissa ja noudattaa säätiölle määriteltyä brändistrategiaa.

Retsin brändikirja tietokoneen näytöllä
Retsin brändikirja

Brändiuudistuksen lähtökohta

Säätiö halusi nykyaikaisemman nimen, ja nimenvaihdos oli luonteva hetki muokata myös visuaalista ilmettä kohti RETSille määriteltyä brändistrategiaa. Siinä säätiö profiloituu oman alansa asiantuntijaksi ja aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi rikoksettoman elämän tukemisessa.

Retsin brändi ennen uudistusta
Scroll to Top