Päijät-Hämeen kesäyliopisto logo

Päijät-Hämeen
kesäyliopisto.

Kesäyliopiston brändiuudistus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto uudisti brändinsä Ampersandin kanssa vuonna 2023. Brändiuudistukseen sisältyi viestintätyylin, visuaalisen ilmeen, verkkosivujen ulkoasun ja asiakirjapohjien suunnittelu. 

Brändiuudistuksen tavoitteena oli kilpaillusta kesäyliopistotarjonnasta erottautuminen, oman tyylin tukeminen viestinnällisin ja visuaalisin keinoin sekä uusien opiskelijoiden houkuttelu yhtenäisen ja tunnistettavan brändi-ilmeen avulla. 

ASIAKAS:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

VUODESTA:

2023

WWW:

TYÖT:

Brändityöpaja 
Ydinviestit ja bränditarina 
Visuaalinen ilme 
Logosuunnittelu 
Verkkosivujen visuaalinen ilme 
Aineistopohjat 
Canva-aineistopaketti 
Todistuspohja 
Brändikirja

Päijät-Hämeen vaikuttavin koulutustarjoaja

Yhteistyö on ollut toimivaa, miellyttävää ja energisoivaa. Hommat ovat sujuneet aikataulussa ja lopputulos oli parempi, kuin olimme osanneet edes kuvitella. Saamme uudesta ilmeestä uutta virtaa omaan tekemiseemme ja ammattilaisten tekemät materiaalit auttavat meitä tekemään brändiämme tunnetuksi alueella. Ampersandin asiantuntijoiden kanssa on ollut ilo työskennellä ja suosittelen lämpimästi heidän palvelujaan kaikille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa ja ilmettä omaan tekemiseensä.”

– Riikka Harju,
Rehtori, Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Logon uudistaminen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto tavoittelee asiakkaikseen uteliaita mieliä, jotka ovat avoimia uuden oppimiselle ja erilaisille urapoluille. Tätä korostaa myös osana brändiuudistusta suunniteltu uusi logo, jonka hauska kiemuraelementti kuvaa oppimisprosessia. Se ei ole suoraviivaista, vaan välillä opitaan uutta eri asioista, tehdään sivupolkuja vaihtuvien kiinnostuksen kohteiden mukaan, ja lopulta löydetään taas itselle sopivin reitti uuden oppimiseen.

Vanha logo symboloi oppimisen puuta, johon lisättiin uusia lehtiä jokaista toiminnan vuosikymmentä kohden. Uuteen logoon tuotiin enemmän leikkisyyttä ja liikettä kuvaamaan opintojen tarjoajaa, joka ei kangistu kaavoihin.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto pyöreä logo
Päijät-Hämeen kesäyliopisto logo
Päijät-Hämeen kesäyliopisto ikoni logo

Visuaalinen ilme

Kesäyliopiston visuaalisen ilmeen uudistuksessa aiemman, siniseen väriin painottuneen brändi-ilmeen rinnalle tuotiin lisää värejä. Kurssitarjonnan eri osa-alueet saivat omat huomiovärinsä, mikä helpottaa niiden tunnistamista esimerkiksi somekuvissa. Typografialla, graafisilla muodoilla, toistuvilla taustaelementeillä ja yhtenäisellä kuvamaailmalla visuaaliseen ilmeeseen tuotiin kiinnostavuutta, eloisuutta ja rytmiä. 

Päijät-Hämeen kesäyliopiston värimaailma
Päijät-Hämeen kesäyliopiston fontit

Kuvamaailma ja graafiset elementit

Kuvamaailmassa näkyy ihmisiä vuorovaikutustilanteissa ja rajatumpia yksityiskohtakuvia kurssien sisältöön liittyen. Aktiiviset, tekemistä ja opiskelua korostavat kuvat rohkaisevat opintojen aloittamiseen ja oman ammattitaidon täydentämiseen. 

Logosta luotiin toistuva taustakuvio, joka toimii tunnistettavana elementtinä esimerkiksi kirjekuorissa, todistuspohjissa, roll-upeissa ja julisteissa. Nettisivulle piirrettiin myös värikkäät ja tyylitellyt ikonit, jotka toimivat myös somekäytössä. 

Päijät-Hämeen kesäyliopiston kuvamaailma
Päijät-Hämeen kesäyliopiston graafinen elementti
Päijät-Hämeen kesäyliopiston graafinen elementti

Markkinointi­materiaalit

Suunnittelimme Päijät-Hämeen kesäyliopistolle monipuoliset mallit markkinointimateriaaleista asiakasviestintään, tapahtumamarkkinointiin ja sosiaalisen median julkaisuihin.  

Some-tilin visuaalinen ilme toistaa brändivärejä ja esittelee koulutustarjonnan kiteytetysti ja kiinnostavasti. Bannereissa ja lehti-ilmoituksissa näkyy tunnistettava logo sekä toistuva graafinen elementti pyöristetyllä kulmalla. Käyntikortit, lomakkeet ja todistuspohjat toistavat koristeellista logokuviota sekä taustaelementtiä luoden kesäyliopistolle kaikissa markkinointikanavissa yhtenäisen ja ammattimaisen brändi-ilmeen. 

Teimme kesäyliopistolle monikäyttöisen powerpoint-pohjan koulutustarjonnan ja organisaation esittelyyn. Loimme asiakasviestintää varten myös Creamailer-uutiskirjepohjan uudistetulla brändi-ilmeellä. 

Brändikirja

Brändin ydin löytyi perinteisten mitä, kuinka ja miksi –kysymysten avulla. Brändiuudistus korostaa Päijät-Hämeen kesäyliopiston roolia oppimisen ilon tarjoajana ja uusien urapolkujen mahdollistajana. 

Aiempi strategiatyö toimi hyvänä pohjana kesäyliopiston brändiuudistukselle. Yhdessä määriteltyjen arvojen ja brändityöpajassa tehtyjen tehtävien kautta löytyi myös viestintätyyli, joka sopii uuteen brändiin ja on sävyltään innostava ja rohkaiseva. Kesäyliopistolle luotiin myös bränditarina ja ydinviestit. 

Brändikirjan visuaalinen ohjeistus esittelee monipuolisia tapoja brändi-ilmeen käyttöön. Värivalinnoissa on huomioitu myös saavutettavuus ja värien toimivuus verkkoympäristössä.

Päijät-Hämeen kesäyliopiston brändikirja tietokoneen näytöllä
Päijät-Hämeen kesäyliopiston brändikirja

Lähtökohta

Brändityö aloitettiin brändityöpajalla. Päijät-Hämeen kesäyliopiston tekemä tuore strategiatyö antoi hyvät suuntaviivat myös brändin kehittämiselle. Työpajassa kesäyliopiston kilpailuetuja, omaa ääntä, viestintätyyliä ja brändin tavoitteita tarkennettiin. 

Aiempi visuaalinen ilme oli melko perinteinen eikä erottunut riittävästi kilpailevasta koulutustarjonnasta. Brändiuudistuksen tavoitteena oli tuoda esiin uusi, raikas ja aiempaa rohkeampi visuaalinen ilme, joka on helposti tunnistettavissa. 

Scroll to Top