Viestintä ei ole pelkkää tekstisisältöjen kirjoittamista. Autamme yrityksiä myös viestintäsuunnitelmien teossa ja strategisessa viestinnässä sekä uusiin olosuhteisiin liittyvässä muutosviestinnässä. Onnistuneella viestinnällä tehostetaan tiedonkulkua niin yrityksen sisällä kuin ulospäin sidosryhmien ja asiakkaiden suuntaan.

Suunnittelemme yrityksen toimintaa yhdenmukaistavaa brändiviestintää, sujuvaa projektiviestintää sekä yrityksen arvoja välittävää vastuullisuusviestintää. Kirjoitamme referenssijuttuja, asiakastarinoita, yritysten blogitekstejä, tiedotteita, yritysesittelyjä ja journalistisia juttuja tai kaupallisempia puffijuttuja.

Hinnasto:

Sisällöntuotanto ja viestinnän suunnittelu 83 e/h
Tekstityöt, kielenhuoltopalvelut ja oikoluku alkaen 62 e/h

Vain toteutuneet tunnit veloitetaan. Koko päivän töistä tai laajemmista projekteista tehdään erilliset hinta-arviot. Minimilaskutus 1 h. Hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero 24 %.