Prosessi­kuvaus
sisustus­projektista

Ensitapaaminen.

Lähtötiedot ja työn laajuuden arviointi

Teemme sisustussuunnitelmia ja tilasuunnittelua yrityksille esimerkiksi toimistoihin, taukotiloihin, neuvottelutiloihin, auloihin, asiakastiloihin, messuosastoille ja myymälöihin. Ennen tapaamista tutustumme asiakkaan mahdollisesti lähettämiin aineistoihin ja projektin tietoihin. Sisustusprojekti alkaa käynnillä suunnittelukohteessa, jonka pohjalta suunnittelutarjous hinnoitellaan joko tuntityö- tai urakkaperusteisesti.

Suunnittelijamme tutustuu tilaan paikan päällä ja kartoittaa asiakkaan toiveet. Jos tilaa ei ole vielä rakennettu, suunnittelu tehdään pohjapiirrosten ja muiden teknisten kuvien pohjalta. Alkukartoituksessa määritellään projektin aikataulu ja työnjako; kenen vastuulle esimerkiksi urakoitsijoiden kilpailutus, materiaalien tilaus tai työmaavalvonta kuuluvat?

Toimeksianto ja
suunnittelu­prosessi.

Ideoista paperille

Asiakkaan hyväksyttyä suunnittelutarjouksen, tilataan pohjapiirustukset kohteen arkkitehdiltä/ taloyhtiöltä, tai teemme tarkistusmittakäynnin kohteessa ja piirrämme pohjapiirustuksen mittaan. Tarvittaessa varmistamme tilan tekniset rajoitukset, kuten viemäröinnit, kantavat seinät ja sähköt. Julkisten tilojen suunnittelussa huomioimme eri asiakasryhmät ja esimerkiksi esteettömyyden vaatimukset.

Lähtötietojen keruun jälkeen seuraa luonnostelu- ja ideointivaihe. Valitsemme kohteen keskeiset värit, materiaalit ja tuotteet, joista kokoamme asiakkaalle esiteltävän moodboardin/ materiaalipaletin.

Materiaali­valinnoista
mallinnukseen.

Piirustukset ja visualisoinnit

Tässä vaiheessa teemme lopulliset tuote-, materiaali- ja värivalinnat sekä sovimme tarvittavat käynnit laatta-, keittiö- ja kalusteliikkeisiin. Tarvittaessa pidämme palaverin, jossa käymme läpi materiaalien mallipalat asiakkaan kanssa. Riippuen projektin laajuudesta teemme yhteistyötä kohteen arkkitehtien, urakoitsijoiden ja rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelijoiden kanssa. Mahdollisesti tarvitaan myös kaikkien suunnitelmien ristiin tarkistus ja niiden läpikäynti urakoitsijan kanssa työmaalla.

Kohteen puhtaaksi piirtäminen voi sisältää useita dokumentteja, kuten:  pohjapiirustus mittakaavassa, 2D-piirustukset, 3D-mallinnukset, viimeistellyt visualisointikuvat (renderöinnit), huonekortit ja tuotekuvakollaasit, kaluste, materiaali-, maali-, lattia-, verhokaaviot, työselosteet.

2D- tai 3D-mallinnukset auttavat tilan hahmottamisessa ja ovat usein riittäviä projektin läpiviennin kannalta. Sisustussuunnittelijamme tekee sovittaessa kohteesta myös realistiset visualisointikuvat. 

Projektin hoito.

Piirustuksista toteutukseen

Sisustusprojekti ei pääty siihen, kun asiakas on hyväksynyt sisustussuunnitelman. Sovittaessa hoidamme myös projektin yksittäisten osa-alueiden hoidon, kuten työmaakäynnit LVI- ja sähkövetoja tehtäessä tai kalusteasennusten aikaan – tai valvomme kokonaisvaltaisesti työnjälkeä sekä projektin etenemistä. Toisinaan voimme olla paikalla myös, kun irtokalusteet toimitetaan ja ohjaamme niiden sijoittamista, verhojen asennuksia tai viimeistelemme sisustuksen.

Vaihtoehtoisesti voit tilata kauttamme projektisi kokonaisvaltaisen hoidon avaimet käteen -periaatteella, jolloin huolehdimme koko projektista aina suunnittelusta toteutukseen. Luotettavat yhteistyökumppanimme takaavat, että projektin toteutus hoituu aikataulussa ja lopputuloksena on kokonaisuus, jonka jokainen osa sopii harmonisesti yhteen.

Pientä piristystä.

Sisustuskonsultaatio ja stailaus

Jos et tarvitse kokonaisvaltaista tilan uudistusta ja remonttia, voit tilata meiltä kevyen suunnittelupaketin, joka sisältää sisustuskonsultaation ja stailauksen. Teemme suunnitelman, jonka pohjalta pienillä muutoksilla saadaan iso vaikutus tilan yleistunnelmaan. Toteutamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti:

  • Pintamateriaali- ja värisuunnitelmat (seinät, lattiat, katot)
  • Kiintokalustesuunnitelmat
  • Irtokalustussuunnitelmat
  • Tekstiilisuunnitelmat (verhot, verhoilut, irtomatot)

Valaistussuunnitelmat.

Scroll to Top