Prosessi­kuvaus
viestintä­projektista

Puhekupla

Yhteydenotto/tarjouspyyntö Ampersandille.

Puhekupla

Tarjouksen kirjallinen hyväksyntä ja 10–50% vahvistusmaksun suorittaminen.

Puhekupla

Yhteydenotto/tarjouspyyntö Ampersandille.

Alkukartoitus
ja haastattelu.

Tervetuloa Ampersandin asiakkaaksi!

Projektin ensimmäisessä vaiheessa määrittelemme asiakkaan viestintätarpeet erikseen lähetettävällä alkukartoituslomakkeella. Vastausten pohjalta teemme tarjouksen, jonka asiakas hyväksyy. Ok-kuittauksen jälkeen täydennämme asiakkaan kanssa projektin lähtötietoja pienellä haastattelulla. Teemme haastattelusta muistion, jossa linjaamme projektin päätavoitteet, sisällön ja aikataulun sekä Ampersandin ja asiakkaan vastuut.

Puhekupla

Tarjouksen kirjallinen hyväksyntä ja 10–50% vahvistusmaksun suorittaminen.

Projektin
käynnistyminen.

Pyörät pyörimään

Projektin käynnistyessä muodostamme projektiryhmän sekä luomme tarkemman projektisuunnitelman tehtävineen ja vastuualueineen. Teemme myös projektiin liittyvät taustatutkimukset ja kilpailija-analyysit.

Puhekupla

Ensimmäisten vedosten lähetys.

Projektin
sisältö.

Suunnittelusta sisällöntuotantoon

Viestintäprojektin sisältö muodostuu asiakkaan tarpeiden ja hyväksytyn tarjouksen pohjalta, ja se voi sisältää sisällöntuotantoa brändiprojektiin, verkkosivuille, some-kanaviin, esitteisiin, tiedotteisiin, uutiskirjeisiin, referensseihin, blogiteksteihin, asiantuntija-artikkeleihin, lehtijuttuihin ja muihin julkaisuihin. Hoidamme sisällön suunnittelun ja tekstien tuotannon sekä toimituksellisiin että kaupallisiin julkaisuihin. Isommissa projekteissa teemme myös viestinnän vuosisuunnitelmat tai markkinoinnin vuosikellot.

Puhekupla

Ensimmäisten vedosten lähetys.

Projektin
tarkistuspisteet.

Yhdessä kehittäen

Projektin milestone plan määrittyy projektin tavoitteiden mukaan.
Pidämme asiakkaan kanssa erilaisia välietappeja, joissa käymme läpi projektin ajankohtaisia tehtäviä, etenemistä, luonnoksia ja kehitysehdotuksia. Näiden tapaamisten pohjalta teemme lopulliset muutokset sovittuihin materiaaleihin ja lähetämme aineistot tarkistuskierroksille asiakkaan määrittämille tahoille.

Puhekupla

Lisävedoksien suunnittelu tilaajan kommenttien perusteella, mahdollinen tapaaminen/workshop, tilaajan täydennökset projektin jatkamiselle.

Puhekupla

Lisävedoksien suunnittelu tilaajan kommenttien perusteella, mahdollinen tapaaminen/workshop, tilaajan täydennökset projektin jatkamiselle.

Puhekupla

Viimeisten, valmiiden materiaalien toimitus sovitusti.

Puhekupla

Loppualaskutus ja jatkon suunnittelu.

Puhekupla

Viimeisten, valmiiden materiaalien toimitus sovitusti.

Projektin
päättäminen.

Homma paketissa

Projekti päättyy sovitun aikataulun mukaisesti, kun Ampersand on toimittanut kaikki tarjouksessa määritellyt sisällöt asiakkaalle, ja asiakas on hyväksynyt ne. Tarvittaessa projektista koostetaan loppuraportti, jossa eritellään tarkemmin projektin aikana tehdyt toimenpiteet. Asiakkaalle myös annetaan tarvittavat ohjeistukset (esimerkiksi brändikirja) tehdyn työn hyödyntämiseen ja jatkokehitykseen tulevaisuudessa.

Puhekupla

Loppualaskutus ja jatkon suunnittelu.

Scroll to Top