Prosessi­kuvaus
brändi­projektista

Puhekupla

Kirjallisen sopimuksen laatiminen, hyväksyntä ja projektin vahvistusmaksun suorittaminen tilaajan toimesta.

Brändi­projektin
käynnistys.

Tervetuloa Ampersandin asiakkaaksi!

Brändiprojekteissa sisällöt ovat yhtä moninaiset kuin asiakkaammekin, joten räätälöimme jokaisen projektin asiakkaan toiveiden ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yleensä yhteistyömme alkaa asiakkaan yhteydenotolla ja tarjouksen hyväksymisellä, sen jälkeen tehtävällä tarvekartoituksella ja usein myös kasvokkaisella tapaamisella. Teemme yhteisesti päätetyistä asioista muistion, jossa linjaamme projektin päätavoitteet, sisällön ja aikataulun sekä Ampersandin ja asiakkaan vastuut.

Puhekupla

Kirjallisen sopimuksen laatiminen, hyväksyntä ja projektin vahvistusmaksun suorittaminen tilaajan toimesta.

Projektin
käynnistyminen.

Pyörät pyörimään

Brändiprojekteissa sisällöt ovat yhtä moninaiset kuin asiakkaammekin, joten räätälöimme jokaisen projektin asiakkaan toiveiden ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yleensä yhteistyömme alkaa asiakkaan yhteydenotolla ja tarjouksen hyväksymisellä, sen jälkeen tehtävällä tarvekartoituksella ja usein myös kasvokkaisella tapaamisella. Teemme yhteisesti päätetyistä asioista muistion, jossa linjaamme projektin päätavoitteet, sisällön ja aikataulun sekä Ampersandin ja asiakkaan vastuut.

Puhekupla

Moodboardin laatiminen ja esittely. Oli kyseessä sitten perustettavan tuotteen, palvelun tai yhtiön brändäys tai olemassa olevan brändin uudistaminen.

Puhekupla

Moodboardin laatiminen ja esittely. Oli kyseessä sitten perustettavan tuotteen, palvelun tai yhtiön brändäys tai olemassa olevan brändin uudistaminen.

Puhekupla

Ensimmäisten vedosten lähetys ja kommenttien vastaanotto.

Projektin
sisältö.

Suunnittelusta taktiseen toteutukseen

Brändiprojektin toteutus jakautuu viestinnälliseen, visuaaliseen ja tekniseen toteutukseen. Voimme toteuttaa koko brändiprojektin avaimet käteen -periaatteella, jolloin luomme palvelu- tai tuotebrändille sen ydinviestit, visuaalisen ilmeen, ja teknisen toteutuksen esimerkiksi digimarkkinoinnin, verkkosivujen tai verkkokaupan toteutuksen muodossa. Meiltä voi pyytää myös yksittäisen osion uudelle brändi-ilmeelle, kuten logon suunnittelun.

Puhekupla

Ensimmäisten vedosten lähetys ja kommenttien vastaanotto.

Projektin
tarkistus­pisteet.

Yhdessä kehittäen

Projektin milestone plan määrittyy projektin tavoitteiden mukaan. Pidämme asiakkaan kanssa erilaisia välietappeja, joissa käymme läpi projektin ajankohtaisia tehtäviä, etenemistä, luonnoksia ja kehitysehdotuksia. Näiden tapaamisten pohjalta teemme lopulliset muutokset sovittuihin materiaaleihin ja lähetämme aineistot tarkistuskierroksille asiakkaan määrittämille tahoille.

Puhekupla

Sovittu määrä muutoskierroksia eri suunnitteluvaiheille ja projektin aikana esille nousseiden lisätöiden ensimmäiset vedokset.

Puhekupla

Sovittu määrä muutoskierroksia eri suunnitteluvaiheille ja projektin aikana esille nousseiden lisätöiden ensimmäiset vedokset.

Puhekupla

Loppulaskutus ja tyytyväisyyskysely.

Brändi­projektin
päättäminen.

Homma paketissa

Projekti päättyy sovitun aikataulun mukaisesti, kun Ampersand on toimittanut kaikki tarjouksessa määritellyt sisällöt asiakkaalle sovittujen vedoskierrosten mukaisesti, ja asiakas on hyväksynyt materiaalit. Tarvittaessa projektista koostetaan loppuraportti, jossa eritellään tarkemmin projektin aikana tehdyt toimenpiteet. Asiakkaalle myös annetaan tarvittavat ohjeistukset (esimerkiksi brändikirja tai verkkosivuston ylläpito) tehdyn työn hyödyntämiseen ja jatkokehitykseen tulevaisuudessa.

Puhekupla

Loppulaskutus ja tyytyväisyyskysely.

Projektin
jälkeen.

Kokonaiskuvan rakentaminen

Tavoitteemme on kehittää asiakkaidemme brändejä pitkäjänteisesti, joten moni asiakkaamme on valinnut meidät markkinointikumppaniksi yksittäisen projektin jälkeen. Voimme toteuttaa kaiken markkinointiviestinnän vuosisuunnitelmista some-kanavien sisällöntuotantoon ja päivitykseen. Meiltä saa apua myös markkinoinnin taktiseen toteutukseen, kuten sopivien markkinointikanavien ja toimenpiteiden valintaan.

Scroll to Top