Taloyhtiön
Palveluviesti.

Taloyhtiön palveluviesti-yrityskatalogi

Yhdeksän paikallista yritystä yhdisti voimansa ja kokosi taloyhtiöille suunnatut palvelunsa yksiin kansiin. Toteutimme yritysten osaamista esittelevän erikoisjulkaisun, joka lähetettiin Päijät-Hämeen taloyhtiöille ja isännöitsijöille. Julkaisun nimeksi tuli Taloyhtiön Palveluviesti, ja vastasimme lehden toimituksellisesta sisällöstä, ulkoasun suunnittelusta ja taitosta.

ASIAKKAAT:

Alarm Kiinteistöturva
Ansioniemi Group
HetiSiivous
Keittiömaailma
Maakunnan Lasi
Markkula Lakiasiaintoimisto
MK Print Lahti
Niemi Palvelut
Plansell

VUODESTA:

2021

TYÖT:

Toimituksellinen työ
Julkaisun visuaalinen ilme
Kuva- ja tekstiaineiston stilisointi
Lehden taitto

LUE JULKAISU:

Paikalliset osaajat esiin

Taloyhtiön Palveluviesti on tiivis infopaketti paikallisten yritysten tarjoamista palveluista taloyhtiöille. Julkaisuun kootut yritykset halusivat tuoda omaa asiantuntemustaan ja kustannustehokkaita ratkaisujaan taloyhtiöiden tietoon.

Kohdennetun markkinointiviestinnän tavoitteena on tukea taloyhtiöiden hallituksia päätöksenteossa esimerkiksi saneerausten suunnittelussa ja palveluiden tilaamisessa. Samalla julkaisun yritykset saavat synergiaetuja ristiinmarkkinoinnista ja tavoittavat uusia kohderyhmiä taloyhtiöiden hallitusten kautta.

Sisältömarkkinointia suorapostituksena

Yritysten palvelulehti toteutettiin toimituksellisena työnä, eli yrityksistä kirjoitettiin kaupalliset artikkelit. Sisältö koottiin asiakkailta saatujen materiaalien ja niitä täydentävien haastatteluiden pohjalta. Suunnittelimme julkaisun ulkoasun, teimme osittaisen sisällöntuotannon, viilailimme sisällöt kuntoon ja taitoimme julkaisun valmiiksi. Julkaisun hienosta painojäljestä vastasi MK Print Lahti.

Oikean kohderyhmän tavoittaminen varmistettiin suorapostituksella. Taloyhtiön Palveluviesti on pitkäikäinen yritysopas taloyhtiöiden edustajille, ja lehti saa varmasti jatkoa tulevaisuudessa!

Scroll to Top