Into logo

Into – etsivä nuorisotyö
ja työpaja­toiminta ry.

Brändiuudistus strategiatyön tueksi

Valtakunnallinen
työpajayhdistys ry
on nyt Into!

Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY) valitsi Ampersandin kumppanikseen uudistamaan yhdistyksen brändiä. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kattojärjestö TPY kaipasi yhdistävää brändiä toimintamuodoilleen ja jäsenilleen. Uuden brändin haluttiin tukevan yhdistyksen strategiaa ja kuvaavan samalla järjestön ja sen ammattilaisten asennetta ja tapaa toimia.

ASIAKAS:

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

VUODESTA:

2020

WWW:

TYÖT:

Brändi-ilme
Brändityöpaja
Viestintä­materiaalit
Painotuotteet

Brändityöpajasta vauhtia uudistukselle

Brändin rakentaminen aloitettiin yhteisellä työpajalla, jossa haettiin toimijoita yhdistäviä arvoja ja palveluita kuvaavia termejä. Brändityöpajassa hahmoteltiin motivaattoreita toiminnan taustalla, tulevaisuuden kehityssuuntia ja strategisia linjauksia. Pitkästä sanalistasta valittiin mieluisat termit, joista äänestettiin voittaja ja yhdistyksen uusi nimi.

Niin TPY:n uudeksi nimeksi tuli Into.

Into logon piirtäminen

Visuaalisen identiteetin luominen

Uuden nimen valinnan jälkeen brändiuudistusta jatkettiin visuaalisen identiteetin luomisella.

Inton uusi nimi ja kirkastettu brändi tarkoittaa yhdessä tekemisen iloa, uuden oppimista, toisten kannustamista sekä pienistä ja suurista onnistumisista innostumista.

Tälle arvopohjalle suunniteltiin visuaalinen ilme, josta välittyy raikkaus, energisyys, ihmisläheisyys ja tekemällä oppiminen. Musta ja keltainen brändiväri luovat yhdessä vahvan kontrastin, ja graafisina elementteinä käytetään käsin piirrettyjä aaltoviivoja ja pelkistettyjä ikoneita. Keltainen väri toistuu myös Inton kuvamaailmassa. Valokuvissa näkyy keltaisia yksityiskohtia, jotka luovat kuviin virkistävän tehosteen.

Aaltoileva, monisäikeinen viiva kuvastaa niin etsivän nuorisotyön useita polkuja kuin työpajatoiminnan moninaisuutta. Tiettyyn lopputulokseen on monta oikeaa reittiä.

Ikoneina toimivat erilaisia ihmishahmoja ja tavaroita kuvaavat viivapiirrokset, joita voi hyödyntää uutiskirjeissä, nettisivuilla, somepostauksissa, kutsuissa, julkaisuissa ja tapahtumamateriaaleissa.

Into brändin värit
Mies puhdistaa moottoripyörän kypärää

Logon suunnittelu ja fonttien valinta

Inton uusi logo ylistää yksilöllisyyttä ja persoonallista kädenjälkeä. Käsin tekstattu logo on uniikki ja kannustaa jokaista olemaan rohkeasti oma itsensä. Myös fonttien valinnassa huomioitiin järjestön tavoitemielikuva reippaalla otteella asioihin tarttuvana toimijana. Vahva otsikkofontti tuo teksteihin jämäkkyyttä, ja leipätekstin kevyempi fontti on geometrinen ja helposti luettava.

Into logo
Into logo
Into brändin fontit
Into käyntikortti
Into ikoneita
Into postikortteja

Graafinen materiaali brändityön tukena

Inton toimintaa kuvaavat ydinviestit kysyvät Into-nimen innoittamina “Mistä sinä innostut?” ja kannustavat “Jokainen innostuu jostakin”. Tekstit näkyvät Inton viestinnässä esimerkiksi somepostausten kuvituksissa, postikorteissa, tapahtumamateriaaleissa ja eri julkaisuissa kuvituselementtinä.

Ampersandin kalligrafiataituri Joonas tekstasi Intolle lauseiden pohjalta graafiset elementit, jotka mukailevat logon visuaalista ilmettä. Teksteistä tehtiin esimerkiksi painetut postikortit sekä kaksipuoliset ja uudelleen käytettävät kylttipohjat, joihin jokainen voi täydentää omat vastauksensa. Viestinnässä ja tapahtuma-aineistoissa toistuvat graafiset elementit luovat järjestölle yhtenäistä brändimielikuvaa eri viestintäkanavissa.

Into somepohjat
Into roll-upit
Into kylttipohjat

Brändiohjeistus auttaa brändin kehittämisessä

Kokosimme lopuksi kaikki brändiuudistuksen materiaalit yhdeksi brändiohjeistukseksi, joka auttaa järjestöä brändin käytössä ja kehittämisessä. Lisäksi teimme sisäisen ohjeistuksen brändin jalkauttamisesta. Näin kaikki organisaation sisällä tietävät, mistä uusi brändi muodostuu, miten sitä voidaan hyödyntää, ja kuinka uusi brändi tukee järjestön strategiaa. Visuaalinen ilme on vain yksi osa brändiuudistusta, mutta usein ulospäin se kaikkein näkyvin muutos. Inton visuaalinen identiteetti on jo otettu upeasti käyttöön järjestön somessa, nettisivuilla ja muussa viestinnässä.

Jokainen innostuu jostakin – Me Ampersandilla innostuimme tästä kokonaisuudesta!

Into brändikirja
Into brändikirjan aukeama
Scroll to Top