Ansioniemen sähkö logo

Ansioniemen Sähkö.

Brändi-ilmeen ja verkko­sivujen uudistaminen

Ansioniemen Sähkö uudisti nettisivunsa ja brändinsä Ampersandin avustuksella. Suunnittelimme Ansioniemen Sähkölle modernit ja responsiiviset verkkosivut, jotka esittelevät selkeästi yrityksen palveluita ja toimivat myös hankintojen kilpailuttamisen tukena.

Uudelleenbrändäyksessä yrityksen brändiä kirkastettiin uudella brändi-ilmeellä sekä yhteisten arvojen muotoilulla. Brändityöpajassa Ansioniemen Sähkölle määriteltiin arvot, jotka auttavat yritystä kiteyttämään omat kilpailuetunsa ja selkiyttämään visiotaan. Brändiuudistus pohjustaa Ansioniemen Sähkön muuttumista useamman palvelukokonaisuuden konserniksi, Ansioniemi Groupiksi.

ASIAKAS:

Ansioniemen Sähkö

VUODESTA:

2020

WWW:

TYÖT:

Brändi-ilme
Verkkosivut

Ansioniemen sähkön brändin värimaailma
Ansioniemen sähkön brändin fontit
Ansioniemi Group logo
Ansioniemi Group logo

Ansioniemi Group -tunnuksessa neljä väripalloa symboloi Ansioniemen neljää palvelubrändiä; sähkö, turva, lämpö ja kunnossapito. Palloissa toistuvat neljälle palvelulle määritetyt brändivärit. Tunnuksessa näkyy alkuperäisestä Ansioniemen logosta tuttu A:n kaaren muoto. Tunnuksessa voi nähdä myös Group-nimen G-kirjaimen hahmon.

Brändityöhön sisältyi verkkosivu-uudistus, jossa vanhentuneet verkkosivut muutettiin paremmin asiakkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelimme sivujen visuaalisen ilmeen, värimaailman, graafiset elementit ja teksteissä käytettävän typografian. Käytännössä yrityksen aiemmasta visuaalisesta ilmeestä jäi jäljelle vain logo.

Ansioniemen sähkön nettisivut
Ansioniemen sähkön nettisivut tietokoneen näytöllä

Asiakashankinnan lisäksi uudet nettisivut auttavat yritystä myös tarjouskilpailuihin osallistumisessa. Tehdyt kohteet on koottu referensseiksi informatiivisin sisällöin, joista ilmenee toteutettujen urakkakohteiden bruttoneliöt ja vuosiluvut.

Nettisivu-uudistuksessa sivuston rakenne selkiytettiin niin, että eri palvelukokonaisuudet löytyvät entistä helpommin. Tämä mahdollistaa myöhemmin uusien alabrändien luomisen eri liiketoimintasegmenteille.

Yhteistyömme Ansioniemen kanssa jatkuu, joten esittelemme myöhemmin lisää toteutuksiamme tällä sivulla!

Scroll to Top