Lukuaika:
5 minuuttia

Vihreää markkinointia

Vihreää vastuullisuutta

Mitä on ympäristöystävällinen markkinointi? Monille se saattaa tuntua vain trendikkäältä ilmaukselta, joka kietoutuu mainontaan ja yrityksen brändäykseen. Luontoaiheisen mainonnan sijaan puhutaan kuitenkin kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä toimista.

Ympäristöystävällinen markkinointi on kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista yrityksen markkinointistrategioihin. Se on yrityksen tapa kertoa ja osoittaa sitoutumisensa ympäristön varjeluun ja vastuulliseen liiketoimintaan. Yhä useammat kuluttajat ovat ympäristötietoisia ja haluavat tukea yrityksiä, jotka edistävät kestävyyttä. He ovat myös valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista. Ympäristöystävällisen liiketoiminnan ja markkinoinnin avulla voit:

Rakentaa luottamusta: Ihmiset luottavat enemmän yrityksiin, jotka huolehtivat ympäristöstä.

Säästää resursseja: Ympäristöystävälliset käytännöt voivat johtaa säästöihin resursseissa ja energiassa.

Luoda innovaatioita: Ympäristöystävällisyys kannustaa etsimään uusia ja kestävämpiä ratkaisuja.

Ympäristöystävällinen markkinointi on osa nykyaikaista liiketoimintaa itse viestinnän, yrityksen toiminnan ja markkinointiin valittujen keinojen ohessa. Lisäksi se vahvistaa brändiäsi ja houkuttelee vastuullisia kuluttajia. Minkälaisilla valinnoilla voit siis kehittää ekologista markkinointia ja vaikuttaa hiilijalanjälkeesi?

Kestävä sisältö

Luo kestävää sisältöä, joka korostaa yrityksesi ympäristöystävällisiä toimia ja saavutuksia. Panosta markkinoinnissa ekologisiin digitaalisiin sisältöihin, ja vähennä printtituotteiden käyttöä. Digitaalisuus ei itsessään ole välttämättä automaattisesti ekologista, vaan siihen vaikuttavat lukuisat seikat uusiutuvien energianlähteiden käytöstä lähtien. Resursseja voi säästää monella tapaa. Gigantti muun muassa tummensi mainoksiaan pahimman energiakriisin aikaan, mikä vähensi jokaisen mainosta esittävän näytön sähkönkulutusta 20 %.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö

Korosta tuotteidesi tai palveluidesi kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä tai ympäristöystävällisiä ominaisuuksia. Käytä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja valitse ympäristöystävällisiä printtituotteita, joissa panostetaan materiaalien ja tuotannon ekologisuuteen. Resurssien säästämiseen printtimainonnassa vaikuttaa muun muassa painovärien ekologisuus, kierrätyskuidun hyödyntäminen paperituotteissa, tuotteiden kierrätettävyys sekä hukkapaperin minimointi. Kierrätettävyyteen vaikuttaa esimerkiksi biohajoava laminointi. Printtituotteita on mahdollista hankkia myös täysin hiilineutraaleina.

Ympäristösertifikaatit

Yritysten on mahdollista hakea erilaisia ympäristösertifikaatteja sekä tuotteille että palveluille. Laajalti tunnettu ja arvostettu pohjoismainen Joutsenmerkki kertoo, että tuotteet sekä palvelut täyttävät tietyt tiukat ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä koskevat kriteerit. Merkki toimii yrityksille vahvana näyttönä siitä, että tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, ja helpottaa kuluttajien, yritysten ja organisaatioiden osallistumista vihreään siirtymään. Yllättävän harvat yritykset käyttävät näitä brändin arvoa kasvattavia sertifikaatteja markkinoinnissaan.

Vähennä hiilijalanjälkeäsi

Minimoi yrityksesi ympäristövaikutukset ja kerro teoista avoimesti asiakkaillesi. Viilaa sähkösopimuksesi kuntoon valitsemalla uusiutuvista energianlähteistä tuotettua energiaa, ja ota huomioon koko tuotanto- tai palveluprosessisi hiilijalanjälki. Valitse lisäksi ympäristöystävällisiä liiketoiminnallesi välttämättömiä välituotteita tai palveluita. Hyvää kestävän kehityksen esimerkkiä näyttävät nykyaikaiset datakeskukset, joista voit hankkia esimerkiksi tarvitsemasi serveritilan. Niissä panostetaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöön sekä energiatehokkaisiin palvelimiin. Jopa koneiden tuottamaa hukkalämpöä otetaan talteen ja hyödynnetään muiden tilojen lämmitykseen tai jaetaan eteenpäin kaukolämpönä.

Kaiken kaikkiaan ekologinen markkinointi ei ole pelkästään vastuullinen valinta, vaan se voi myös tuoda monia etuja yritykselle: paremman maineen, kilpailuedun ympäristötietoisten kuluttajien keskuudessa ja pidemmän aikavälin tuloksellisuutta. Kaikki edellä mainitut ekologiset esimerkit ovat ympäristöystävällistä markkinointia, kun yritykset tuovat ekologiset panostuksensa kuuluviin. Voit vaikuttaa omilla valinnoillasi hiilijalanjälkesi pienentämiseen, sekä kertoa ympäristöteoistasi markkinoinnin keinoin omille asiakkaillesi.

Miten voimme auttaa?

Luomme yrityksellesi räätälöidyn ympäristöystävällisen brändi-identiteetin, joka heijastaa yrityksen arvoja ja sitoutumista kestävyyteen muun muassa visuaalisen ilmeen ja viestinnän kautta. Varmistamme, että ympäristötekosi tulevat kuulluksi ja nähdyksi. Valitsemme lisäksi puolestanne ympäristöystävälliset tavat markkinoinnin toteuttamiseksi. Hoidamme puolestanne myös sisällöntuotannon, ekologiset printit, blogikirjoitukset, sosiaalisen median päivitykset, artikkelit sekä videomateriaalit. Lue lisää tarjoamistamme palveluista, joilla saat brändisi vastaamaan vihreitä arvojasi.

Scroll to Top