Lukuaika:
4 minuuttia

Selätä sitoutumiskammo!

Selätä sitoutumiskammo

Mitä on asiakasuskollisuus?

Asiakas voi osoittaa uskollisuutta yritystä, brändiä tai tuotetta kohtaan muutenkin kuin palaamalla ostamaan hyödykettä aina uudelleen. Sitoutunut asiakas on kiinnostunut kuulumisistasi ja suorastaan odottaa uutuuksiasi.

Asiakasuskollisuus lähtee positiivisesta asiakaskokemuksesta, mutta psykologinen sitoutuminen yritykseen tapahtuu pitkälti asiakaskohtaamisen jälkeen. Yksi keskeisimmistä sitoutuneisuuden ilmentymistä on se, että asiakas haluaa jakaa positiivisen kokemuksensa muillekin ja käyttää kallisarvoista vapaa-aikaansa brändisi oma-aloitteiseen seuraamiseen. Jos toiveissasi on aktiivinen seuraajakunta somessa, tilaajakunta uutiskirjeelle tai kävijäliikenne verkkosivuillesi, varmista, että osaat tuottaa aidosti kiinnostavaa sisältöä!

Sisällöntuotanto on kimuranttia, sillä on kyettävä tasapainottelemaan tiedottamisen, mainonnan, uusasiakashankinnan ja uskollisten asiakkaiden sitouttamisen ristiaallokossa. Sisältöstrategian suunnittelussa kannattaa matalalla kynnyksellä kääntyä markkinoinnin asiantuntijoiden puoleen, jotta yrityksesi voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Miten asiakas sitoutetaan?

Uskollisuus on kahden kauppa. Kultainen säännön mukaisesti sinun on osoitettava uskollisuutta ja sitoutuneisuutta asiakkaasi suuntaan, jos toivot sitä häneltä. On myös asiakkaan etu sitoutua luotettavaksi tiedettyyn palveluntarjoajaan, eli kyse ei ole ainoastaan sinusta ja yrityksen saamista hyödyistä.

Kas tässä yksi neuvo, johon voit tarttua heti: älä aseta uutta asiakasta vanhan edelle. Jos kampanjasi ovat pääasiassa uusille asiakkaille tarkoitettuja etuja, jo olemassa oleva asiakaskuntasi ei saa ansaitsemaansa arvostusta. Muista paapoa pitkäaikaisia asiakkaitasi eksklusiivisilla eduilla, kiinnostavilla sisällöillä ja vaikkapa kilpailuilla tai tapahtumilla, joihin he voivat osallistua ja kutsua ystäviään mukaan. Luo uskollisille asiakkaillesi yhteisö, jossa samanmieliset ihmiset voivat keskustella myös keskenään. Yhteisö voi olla esimerkiksi someryhmä, sovelluksen käyttäjäkunta tai jäsenistö, jolle järjestät tapahtumia. Brändisi myönteinen näkyvyys paitsi houkuttelee uusia asiakkaita myös vahvistaa nykyisten asiakkaiden tunnetta siitä, että he ovat tehneet hyvän valinnan käyttäessäsi tuotteitasi tai palveluitasi.

Viestinnän on tärkeää olla aidosti vuorovaikutteista. Asiakkailta tulleisiin yhteydenottoihin on lähtökohtaisesti syytä tarttua viipymättä. Vuorovaikutus on julkista tai yksityistä sen mukaan, mitä kanavaa palautteen antamiseen on alun perin käytetty. Kiitä henkilökohtaisesti myönteisestä palautteesta ja pyydä lupa yksityisen kiitoksen julkaisemiseen esimerkiksi verkkosivuillasi. Rakentava ote reklamaatioihin ja negatiiviseen palautteeseen taas herättää parhaassa tapauksessa enemmän kunnioitusta ja arvostusta kuin alun perin neutraali asiakaskokemus. Asiakkaiden esittämät kysymykset puolestaan antavat yrityksellesi mahdollisuuden osoittaa asiantuntijuutta.

Miten asiakasuskollisuutta mitataan?

Asiakasuskollisuuden mittarit riippuvat pitkälti siitä, mitataanko asenteissa vai käytöksessä näkyvää uskollisuutta. Paljon käytettyjä mittareita ovat esimerkiksi NPS, joka mittaa asiakkaidesi valmiutta suositella yritystäsi, asiakasvaihtuvuus ja toistuvien ostojen osuus. Valitse mittarit siten, että niiden antamista tuloksista on todellista hyötyä juuri sinun liiketoiminnallesi.

Mitä tavoittelet ja miksi? Onko laajemman kanta-asiakaskunnan saavuttaminen itseisarvollista? Onko asiakaspoistumasta merkittävää haittaa liiketoiminnallesi? Miksi haluat enemmän reaktioita somepostauksiisi? Onko asiakasuskollisuus tärkeämpää kuin asiakastyytyväisyys? Onko liiketoiminnassasi jokin erityinen kehityskohde, jonka toivot vaikuttavan asiakassuhteiden pidentymiseen?
Mittaaminen alkaa lähtötilanteen kartoituksesta, jolloin yritys voi seurata ajan saatossa tapahtuvaa muutosta. On myös tärkeää osata yhdistää havaitut muutokset niihin vaikuttaneisiin tekijöihin.

Kirjoittaja on Ampersandin digituottaja Varpu, joka uskoo suhteiden kestävyyden perustuvan aina vastavuoroisuuteen.

Scroll to Top